Till startsida

Doktorand vid Göteborgs universitet

Välkommen till Göteborgs universitets doktorandsidor. Här hittar du gemensam information för alla universitetets forskarstudenter.

Observera att det kan finnas viktiga skillnader mellan de olika fakulteterna. Därför måste du också ta del av fakultetens egen doktorandinformation för att få en helhetsbild av vilka regler och riktlinjer som gäller för just dig.

Doktorandtjänster som helt eller delvis finansieras av Göteborgs universitet annonseras bland universitetets lediga anställningar.

Tilldelning av medel för gränsöverskridande forskarkurser

Rektor beslutade 2014-01-20, efter förslag från utskottet för utbildning på forskarnivå,  om ny tilldelning av medel för gränsöverskridande forskarkurser enligt nedan:

• Social Signal Processing, 7,5 hp; Institutionen för tillämpad IT vid IT-fakulteten
• Current topics in the international research field of addiction, 7,5 hp; tilldela Institutionen för psykologi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
• Looking Skin deep – an interdiciplinary PhD student course from molecule to patient; Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Naturvetenskapliga fakulteten

Vidare beviljades kursen nedan medel för ytterligare en kursomgång;
• From Research to Policy for Sustainable Development, 5 hp; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV). 

För mer information om utlysning, arbetsgång och för tillgång till beslutet i sin helhet kontakta Christina Kaspersen.

Aktuellt

 • Predisputation - Lotta Johansson

  [2014-08-13] Äger rum den 29 augusti kl 09 i sal 7140b. Titel: Sound and noise in the intensive care unit patient room.

 • Nóra Kerekes har antagits till docent.

  [2014-07-01] Sahlgrenska akademin har antagit Nóra Kerekes till docent.

 • Pris för bästa avhandling till vaccinationsforskare

  [2014-06-19] Yu Fang från avdelningen för medicinsk mikrobiologi och immunologi vann Sahlgrenska Akademins pris för bästa avhandling 2013 inom området biomedicin.

 • Betygsatt självständighet hämmar gymnasisters kreativitet

  [2014-06-10] Instruktionerna till gymnasieelevers projektarbeten anger att arbetsprocessen och innehållet är lika viktiga. Detta tvingar eleverna att fundera kring vilka risker de val de gör kan medföra för betygsbedömningen av arbetet. Att minimera riskerna blir därför ofta mer centralt än att visa kreativitet och prestera något nytt och spännande. Detta framgår av en ny avhandling från Göteborgs universitet.

 • Tariq Alharbi spikar sin avhandling fredag den 13 juni kl 12

  [2014-06-10] Den 13 juni kl 12.00 spikar Tariq Alharbi sin avhandling Implementation of person -centered care Facilitators and Barriers på institutionen, korridoren plan 2 mellan hus 1 och 2.

 • Betygsatt självständighet hämmar gymnasisters kreativitet

  [2014-06-10] Instruktionerna till gymnasieelevers projektarbeten anger att arbetsprocessen och innehållet är lika viktiga. Detta tvingar eleverna att fundera kring vilka risker de val de gör kan medföra för betygsbedömningen av arbetet. Att minimera riskerna blir därför ofta mer centralt än att visa kreativitet och prestera något nytt och spännande. Detta framgår av en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Fler nyheter

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta