Till startsida

Doktorand vid Göteborgs universitet

Välkommen till Göteborgs universitets doktorandsidor. Här hittar du gemensam information för alla universitetets forskarstudenter.

Observera att det kan finnas viktiga skillnader mellan de olika fakulteterna. Därför måste du också ta del av fakultetens egen doktorandinformation för att få en helhetsbild av vilka regler och riktlinjer som gäller för just dig.

Doktorandtjänster som helt eller delvis finansieras av Göteborgs universitet annonseras bland universitetets lediga anställningar.

Tilldelning av medel för gränsöverskridande forskarkurser

Rektor beslutade 2014-01-20, efter förslag från utskottet för utbildning på forskarnivå,  om ny tilldelning av medel för gränsöverskridande forskarkurser enligt nedan:

• Social Signal Processing, 7,5 hp; Institutionen för tillämpad IT vid IT-fakulteten
• Current topics in the international research field of addiction, 7,5 hp; tilldela Institutionen för psykologi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
• Looking Skin deep – an interdiciplinary PhD student course from molecule to patient; Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Naturvetenskapliga fakulteten

Vidare beviljades kursen nedan medel för ytterligare en kursomgång;
• From Research to Policy for Sustainable Development, 5 hp; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV). 

För mer information om utlysning, arbetsgång och för tillgång till beslutet i sin helhet kontakta Christina Kaspersen.

Aktuellt

 • Framläggande av licentiatuppsats, 2014-10-17: Eva Maria Jernsand

  [2014-09-29] Framläggande av licentiatuppsats, 2014-10-17: Eva Maria Jernsand

 • "Jag tror att vi har potential att locka hit några av världens bästa studenter"

  [2014-09-30] GU:s nya forskarutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier kan, om den utvecklas väl, mycket väl locka några av världens bästa studenter. Det menar den nyblivna professorn Andrea Nightingale. Som GU:s första professor i ämnet ser hon fram emot att bygga en forskningsmiljö i den absoluta framkanten, men avslöjar även några av sina största akademiska rädslor och akademiska förebilder.

 • "Jag tror att vi har potential att locka hit några av världens bästa studenter"

  [2014-09-30] GU:s nya forskarutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier kan, om den utvecklas väl, mycket väl locka några av världens bästa studenter. Det menar den nyblivna professorn Andrea Nightingale. Som GU:s första professor i ämnet ser hon fram emot att bygga en forskningsmiljö i den absoluta framkanten, men avslöjar även några av sina största akademiska rädslor och akademiska förebilder.

 • "Jag tror att vi har potential att locka hit några av världens bästa studenter"

  [2014-09-29] GU:s nya forskarutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier kan, om den utvecklas väl, mycket väl locka några av världens bästa studenter. Det menar den nyblivna professorn Andrea Nightingale. Som GU:s första professor i ämnet ser hon fram emot att bygga en forskningsmiljö i den absoluta framkanten, men avslöjar även några av sina största akademiska rädslor och akademiska förebilder.

 • Disputation 2014-11-07: Pernilla Lundqvist

  [2014-09-29] Disputation 2014-11-07: Pernilla Lundqvist

 • "Jag tror att vi har potential att locka hit några av världens bästa studenter"

  [2014-09-29] GU:s nya forskarutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier kan, om den utvecklas väl, mycket väl locka några av världens bästa studenter. Det menar den nyblivna professorn Andrea Nightingale. Som GU:s första professor i ämnet ser hon fram emot att bygga en forskningsmiljö i den absoluta framkanten, men avslöjar även några av sina största akademiska rädslor och akademiska förebilder.

Fler nyheter

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta